İNSANLIĞA YÖN VEREN UNSURLAR

20.03.2014 00:00

İnsanlık varoluş tarihinden bu yana, güneşten ateşten, aydan, yıldızlardan, sulardan, rüzgârlardan etkilenmişlerdir. Kimi zaman çeşitli felaketlere uğrasalar da, bunlardan maksimum faydalanmışlardır. Şöyle ki, güneş ay yıldız güneş gibi dünyanın uzağında olanları hep merak etmişler güneşin ısısından ayın ışığından yıldızların hareketlerinden çeşitli yorumlar çıkarmışlar bununla ilgili çok çeşitli hayaller kurmuş ve teoriler üretmişlerdir.

İnsanoğlu bu gezegen ve yıldızlara ulaşmak istemişler ve ulaşmanın yollarını aramışlar dolayısıyla Matematik, astronomi ve geometri gibi ilim çeşitlerini bulmuşlardır. Dünya ve çevresindeki güçlerden olaylardan ilim ve fen alanlarında faydalanmışlar diğer taraftan insanlar duygu sevgi ve aşk ile de birbirileriyle iletişim kurmayı geliştirmişler ve böylelikle manevi âlemi tanımışlar, bütün yerlerin, göklerin ve sonsuzluğun yaratıcısı ve sahibi tanrı tarafından gönderilen elçilerin de önderliğinde bütün insanlığı evreni ve sonsuzluğu yaratan bir güç olduğuna inanmışlardır.

Severek duygulanmış, duygulanarak sevmiş, severek âşık olmuş ve sevdiği ile vuslata ermeyi hedeflemişlerdir. Âşık olunan karşı bir cins insan veya değişik şeyler olduğu gibi çeşitli seviyelerde olmuştur. Yüce Tanrı bu sayede aslında kendi cemalini değişik suretlerde göstermiş anlayabilenler ruhsal ve manevi âleme yükselmiş kendilerini değişik bir anlama taşımışlar ve insanlığa olumlu yönde olduklarını vuslata erme sinyallerini vermişlerdir.

Bu duyguları algılayamayanlar aşklarını fazla geliştirememiş âşık olduğu şeyi gönül gözüyle, kalp gözüyle görememiş sadece gördüğü gibi âşık olmuş ya aşık olduğu maşukuna, sevdiğine ya kavuşmuş mutlu olmuş yada kavuşamayıp umutları öteki aleme yani ebedi sonsuzluğa bırakmış ve böylece teselli olmuşlardır. Yüce Tanrı bütün sevenleri sevdiklerine kavuşturmasını diler, selam ve saygılar sunarım……Sevgilerim.