TURAN ELLERİ

28.11.2013 00:00

Uyan türk, ulusu kendini tanı,

Dili bir milletin en güzel yanı, 
Sen kendini bil ki, bilsinler seni, 
Birleşmeli, bir olmalı dilleri Kurulmalı artık Turan Elleri. 

Tüm, Türk boylarına haber salınsın, 
Nerde Türk var ise, hepsi bulunsun, 
Bir meclis kurulup karar alınsın, 
Sırrı, anlatmalı Türk`ün dilleri, 
Kurulmalı artık Turan Elleri. 

Macar`dan, Moğol`a yol açılmalı, 
Doğudan batıya gül saçılmalı, 
Birlik ülküsüne and içilmeli,
Bir`i anlatmalı Türk`ün dilleri, 
Kurulmalı artık Turan Elleri. 

Dede korkut Oğuzlar yad edilmeli, 
Şehidimin ruhu şad edilmeli, 
Atatürk’ün izinden gidilmeli, 
Er’i anlatmalı Türk’ün dilleri, 
Kurulmalı artık Turan Elleri. 

Övünç kaynağı olmamalı acılar, 
Ağıt yakmamalı ana bacılar, 
Muhammet ümmeti, hoca, hacılar, 
Beri anlatmalı Türk’ün dilleri,
Kurulmalı artık Turan Elleri. 

Tanrı’nın verdiği her dil din haktır, 
İslam dini bize edilmiş takdir, 
Karaca Yakup’um Türkoğlu Türk’tür, 
Varı, yoğu, anlatmalı dilleri, 
Kurulmalı artık Turan Elleri.